Nabízíme tyto služby

  • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • Geometrický plán pro zaměření (vyznačení) budovy nebo přístavby budovy - podklad ke kolaudaci
  • Geometrický plán pro  zaměření (vyznačení) budov za účelem poskytnutí hypotéky nebo úvěru
  • Geometrický plán pro vyznačení věcných břemen
  • Vytyčování vlastnických hranic pozemků
  • Vytyčování stavebních objektů
  • Zaměření skutečného provedení staveb, podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí (el. přípojky, vodovodní přípojky, kanalizace...)
  • Polohopisné a výškopisné plány, podklady pro vypracování projektové dokumentace